išdegti

išdegti
fire

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • išdegti — išdègti vksm. Ìšdegė mi̇̀škas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • išdegti — išdègti, ìšdega, ìšdegė 1. intr. SD411 išnykti nuo ugnies, sudegti: Gaisrui kilus, ìšdegė pusė sodžiaus Š. Išdegė viskas iš fundamentų, nieko neliko BM246. Saulė išdegs, marios išdžius brš. | prk.: Kaip degte išdegė (išnyko) piningai iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išdegimas — 1 išdegìmas sm. (2) 1. SD411 → išdegti 1: Kelinti metai nuo [miško] išdegìmo, o vis da neatželia Pn. 2. → išdegti 5: Plytų išdegìmas ilgai trunkas Vvr. 3. SD346 → išdegti 8: Toks išdegìmas laukų – nustybęs vasarojus! Jnšk. Baisus tos pievos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • perdegti — intr. 1. Dv išnykti nuo ugnies, sudegti: Susyk privarai daug malkų [į krosnį], kol pardega, baisiai rūksta Skr. Surinko perdegusius kaulus, sudėjo į vieną grabą ir dailiai palaidojo M.Valanč. | prk.: Meilė perdegė, išblėso, tu man leidai nusivilt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pradegti — pradègti, pràdega, pràdegė 1. tr., intr. kiaurai išdegti: Pastatei lentą prieš ugnį, ir pràdegė Kp. Kam rankovę pràdegei? J. Skylė pradẽgusi K. 2. refl. įsidegti: Ugnis rūksta, kol prasìdega Vvr. 3. tr. Lkv pradėti naudoti apsišviesti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apdegti — apdègti, àpdega, àpdegė 1. intr. SD226 paviršium būti paveiktam ugnies: Truputį àpdegė malkos ir užgeso Gs. Apdẽgęs pagalys J. Malkų pliauska apdẽgusi K. ║ tr. ugnimi apdeginti, aptvilkyti: Àpdegė pirštus Gs. | refl.: ^ Kas apsidegė, tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atidegti — atidègti, atìdega, atìdegė 1. intr. sudegti (ligi kurios vietos): Troba buvo par pusiau atidẽgusi Šts. Lig pusės atàdegė [skala] ir užgeso Kp. 2. refl. iš naujo imti degti: Nedėgulis atsìdegė Pg. Tų anglių nenešk į lauką, gali atsidègt Pc …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • degti — dègti, dẽga (deñga), dẽgė 1. intr. SD239, R būti ugnies veikiamam, nykti ugnyje, liepsnoti: Samaninės durpos gerai dẽga, tik nekaitrios Gs. Tie tavo medžiai tik smilksta, o nèdega Vvr. Pamiškėj laužas dẽga Ėr. Žiūrėk, kažkas dẽga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dulažemis — dulãžemis sm. (1) papurusi, menka žemė: Dulãžemy javai gali išdegti Grž. Palšas dulažemis ryškiai skiriasi nuo tiek pat gilaus drunažemio Mt …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • fajansas — sm. sing. (1) DŽ 1. balta arba spalvota masė iš tam tikro molio su gipsu ir kitomis priemaišomis. 2. iš tos masės žiesti ir išdegti indai ar kitokie dirbiniai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išgruzdinti — išgrùzdìnti tr. 1. išdegti, išdeginti: Išgrùzdintos anglys yra geros parakuo dirbti Šts. 2. išgraužti: Arkliai visą pievą išgrùzdino Rdm. 3. išraginti: Da aš tai šę tę išeinu, o ją negali niekur išgruzdinti Gs. gruzdinti; apgruzdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”